Celem Stowarzyszenia Smart Sale jest prowadzenie działalności na rzecz promocji przedsiębiorczości w Polsce i prowadzenie działalności edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz młodzieży akademickiej, środowisk start-up’owych oraz przedsiębiorców, jak również wszystkich osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie szkoleń i warsztatów twórczych dla młodzieży i dorosłych, szczególnie z zakresu sprzedaży, rozwoju osobistego, strategii biznesowych,

b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

d. organizowanie imprez kulturalnych,

e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

f. finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób planujących otworzyć działalność gospodarczą.

Statut Stowarzyszenia Smart Sale

Galeria Stowarzyszenia Smart Sale

Ratusz
unnamed (1)
unnamed (2)
unnamed
stowa
DSC_7158_new
_DSC0422-new
unnamed (3)
DSC_7064_new